Civilingenjör i Lantmäteri
lite historia om..

LUND & LANTMÄTERIYRKET

Lunds universitet grundades 1666 som det fjärde svenska universitetet och är idag Sveriges näst äldsta lärosäte efter Uppsala universitet och är ett av Nordens största. Den bedriver huvudsakligen utbildning av ingenjörer, totalt studerar cirka 10 000 personer på högskolan.

Nästan allt i vår miljö som har att göra med användning av mark och byggnader fordrar medverkan av civilingenjörer inom lantmäteri. Jorden är rund och kartan är platt, hur bestäms exakt lägesposition? Citytunneln i Malmö – hur bygger man en järnväg över och under jord när hundratals markägare är inblandade? Planeringsprocessen för ett väl fungerande samhälle med bostäder, service och kollektivtrafik, hur går den till? Det här är frågor som i högsta grad sysselsätter en civilingenjör i lantmäteri, både under och efter utbildningen. En civilingenjör i lantmäteri medverkar i nästan allt som har att göra med användning av fastigheter. Förändringar av fastighetsindelningen måste göras rationellt, utifrån juridiska, ekonomiska och tekniska förutsättningar. Under senare år har bolag med stort fastighetsinnehav rekryterat många civilingenjörer i lantmäteri och behovet inom den privata sektorn ökar. För närvarande utbildas 100 civilingenjörer i lantmäteri per år och arbetsmarknaden för dessa är mycket god. Sverige är också världsledande inom lantmäteriområdet med möjligheter till arbete utomlands.