STUDENTDRIVET

Organisationen drivs endast av studenter vid sidan om helstudier på Lantmäteri-programmet!

IDEELL ORGANISATION

Vi bedriver vår verksamheten utan att själva tjäna på det – endast för att främja studenterna och deras framtid!

Du hittar oss på L-vägen under onsdagar mellan 12:15-13:00.  L-vägen ligger på baksidan av E-huset vid LTH.

Adress: L-vägen, Ole Römersväg 3 Lund

Email: Ordforande@l-tek.se