ATT TÄNKA PÅ

För att hjälpa dig med studierna som lätt hamnar i lä bakom alla roliga aktiviteter så kommer sektionen att tillsammans ha studiekvällar som alla får komma på. Här sätter vi oss alla tillsammans och hjälps åt för att lösa de problem som kurserna bjuder på.
Under de första dagarna kommer vi också att hjälpa dig med att få en något större känsla för Lunds stad. Detta bland annat genom en stadsvandring. Men du kommer snabbt att lära dig hitta till bra ställen så som andrahandsbokhandeln, Nova Lund.

Nationerna är något som är väldigt speciellt för alla studenter i Lund. Det finns en många olika Nationer som alla har profilerat sig lite olika. I det flesta fall är nationerna opolitiska organisationer som bland annat driver restaurang, har bibliotek och tillhandahåller bostäder till sina medlemmar. Nationernas namn syftar på det område som nationen förr betraktade som sin hembygd, det vill säga det område som nationens medlemmar i huvudsak kom ifrån. I Lund finns bland annat Östgöta nation, Västgöta nation, Lunds nation, Malmö nation, Helsingkrona nationoch Hallands nation.

Din allra första dag så kommer du bland annat att få en rundtur av LTH . Om du nu sitter och oroar dig för lunch så kommer du din allra första dag att bjudas på denna.